Disclaimer

Algemeen
Webslijter.nl, verleent u hierbij toegang tot Webslijter.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Webslijter.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Webslijter.nl spant zich in om de inhoud van Webslijter.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Webslijter.nlgeldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Webslij- ter.nl. Webslijter.nl streeft naar een zo laag mogelijke prijs over de gehele breedte van ons assortiment. Wij geven echter geen laagste prijsgarantie af, het kan immers voorkomen dat sommige artikelen bij onze concullega’s goedkoper worden aangeboden d.m.v. afprijzingen. Webslijter.nl streeft het gehele jaar naar een algeheel laag prijsniveau en zullen bij acties van onze concullega’s, het prijspeil van ons assortiment niet (direct) aanpassen.