Actievoorwaarden

  • Actie is alleen geldig in de periode zoals deze staat aangegeven in de e-mail
  • Wanneer de actieperiode is afgelopen is het niet meer mogelijk om hierna nog van deze actie gebruik te maken. Acties zijn niet geldig op: Acties en kortingen gelden niet met terugwerkende kracht.
  • De korting is voor U al berekend waardoor er geen kortingscode meer nodig is (mits anders aangegeven).
  • Dit maakt het voor U als klant nog makkelijker.
  • Webslijter.nl behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. – Webslijter.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
  • Bij deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.
  • Bovenstaande voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.